Fukt

Fukt är ett allvarligt problem i både nya och gamla byggnader. Saint-Gobain har expertisen och produkterna som hindrar vatten från att tränga in utifrån och ser till att invändig fukt kan komma ut – en viktig faktor för ett sunt inomhusklimat och för byggnadens struktur.

Friska byggnader

Med produkter, lösningar och service från Saint-Gobain undviker du allvarliga fuktskador.

Hantera fukt på rätt sätt

Alla byggnader måste skyddas för att vatten inte ska tränga in i konstruktionen. Regnvatten, snö, dagvatten, grundvatten, markfuktighet, kondens och läckande vattenledningar kan orsaka allvarliga skador och Saint-Gobain har därför tagit fram högkvalitativa lösningar som bekämpar den här typen av problem.

Saint-Gobains dotterbolag Weber tillhandahåller till exempel produkter som primers, tätningsmedel, tätskikt och injekteringsbruk, som hindrar vatten från att tränga in i byggnaderna.

Det är också viktigt att förhindra den fukt som finns inuti byggnaden och som genereras vid matlagning, bad, städning och andra aktiviteter, kan tränga ut genom konstruktionen. Detta sker med hjälp av en effektiv ångbroms/ångspärr. Fukten ska transporteras ut via en effektiv ventilation och inte ackumuleras inne i byggnaden eftersom detta kan leda till en obehaglig inomhusmiljö. Viktigt är också att förhindra riskan av att stänga in fukt i en konstruktion eftersom det i värsta fall kan orsaka röta och mögel i byggnadens struktur. Sådana skador orsakas ofta av felaktigt utförda detaljer och/eller en för tät isolering på utsidan av konstruktionen. Vanliga orsaker till fuktproblem är läckande ångbroms/ångspärr, otillräcklig ventilation felaktig placering av tät isolering eller olämpliga material i våtrum. Saint-Gobain hjälper sina kunder hitta rätt lösningar och tillhandahåller de mest högkvalitativa produkterna.

Saint-Gobain har ett stort sortiment av ångbromsar och gipsskivor för alla typer av applikationer, från företag som ISOVER och Gyproc. Sådana lösningar garanterar sunda strukturer i byggnaderna och ger entreprenörer möjlighet att efterleva alla aktuella byggföreskrifter.