Energi

Saint-Gobains vision är att bli branschledande på området hållbara livsmiljöer. På grund av global uppvärmning, strängare lagstiftning och kundernas förväntningar är fokus på byggnadernas energiförbrukning ett av de viktigaste kraven, både vid nybyggnation och renovering.

Effektivisering

Saint-Gobain har på senare år gjort betydande förbättringar av sina isoleringslösningars effektivitet – med allt bättre produkter till följd.

Energirevolution

Marknaden för livsmiljöer genomgår en revolution och Saint-Gobain siktar på att bli en ledande aktör. Idag spelar husens energianvändning en huvudroll, både när vi bygger nytt och renoverar.
Den energi som används av byggnader inom EU står för 40% av dess totala energianvändning och 36% av CO2-utsläppen. Detta har lett till strängare lagstiftning, med speciellt fokus på konstruktion av nya byggnader men också för renovering av befintligt fastighetsbestånd. Sverige har som mål att vara klimatneutralt 2045 och senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader (NNE).

Saint-Gobain tillhandahåller lösningar som förbättrar byggnadernas värmebevarande egenskaper och minskar klimatpåverkan. Detta är ett ständigt pågående arbete och Saint-Gobain har som exempel initierat konstruktionen av 16 Multi Comfort Houses runt om i Europa, med nästan noll i energiförlust. Syftet med husen är att sprida kunskap om passivt uppvärmda byggnader och att ange dagordningen för både framtida konstruktioner och för den energipolitiska debatten. Men husen är inga tomma skyltfönster. De är faktiskt bebodda. Vi har här fått möjlighet att genomföra ett praktiskt test av faktisk energianvändning och registrering av inomhusklimatet. Med andra ord: Dessa innovativa hus kan ge oss värdefull kunskap om våra produkter och lösningar, lärdomar som hjälper oss skapa ännu bättre lösningar i framtiden.

Saint-Gobain arbetar ständigt på att utveckla nya lågenergilösningar och förbättra befintliga produkter. Ett annat exempel är isoleringsleverantören ISOVER som genom intensiv forskning har lyckats reducera isoleringsprodukternas värmeförluster (Lambda-värde) till långt under tidigare nivåer. När det gäller byggnader kan ISOVER tillhandahålla isolerlösningar i glasull till både väggar och tak och XPS för grunder. ISOVER utvecklar och producerar även produkter och lösningar inom teknisk isolering till rörledningar, ventilationsaggregat, värmepannor etc.
Men energieffektiva byggnader handlar inte bara om isolering, även om det har stor betydelse. Optimering av lufttätheten för byggnadens klimatskal, det vill säga ytterväggar, grund, fönster och tak, är precis lika viktigt. Här har ISOVER bland annat utvecklat en variabel ångbroms för maximal luft- och fuktsäkerhet över tid.

Företagen inom Saint-Gobain-koncernen är självklart också aktiva på det här området. Weber bidrar exempelvis med tunga väggar av isolerade lecablock och energieffektiva ytterväggar med hjälp av isolerade putssystem med mineralull och ett mineraliskt tjockt putsskikt. Tillverkare som Gyproc som tillverkar gipsskivor, och ISOVER som gör isolering, tillhandahåller lösningar för energieffektiva väggar med betydligt lägre vikt per ytenhet än förr.

Tack vare att fönsterglasen det senaste decenniet har fått allt bättre energilagringsegenskaper är fönster inte längre akilleshälen i byggnadens hölje. De relativt nya typerna av fönster från företag som Saint-Gobain Emmaboda Glas är extremt energieffektiva. De håller kalluften ute och varmluften inne, men det finns även lösningar för inglasning som filtrerar det varma solljuset och säkrar ett behagligt inomhusklimat året om.