Lösningar

Som världsledande inom lösningar för livsmiljöer kombinerar Saint-Gobain innovation, expertis och ett imponerande produktsortiment, för att kunna leverera helhetslösningar som uppfyller behoven hos praktiskt taget varje byggprojekt. Dessutom är Saint-Gobain specialister på industriprodukter för till exempel sjöfart, motor och infrastruktur.

Livsmiljö och industri

Saint-Gobain tillhandahåller innovativa material och lösningar för bostadsbyggande och renoveringsprojekt och andra industrisektorer.

Innovativa lösningar

Behovet av innovativa lösningar för konstruktion och renovering av byggnader är större än någonsin. Saint-Gobain har ett stort sortiment av lösningar som gör byggnader mer komfortabla att leva, studera och arbeta i, och effektivare i termer av energiförbrukning.

Inom Saint Gobain fokuserar man ständigt på reducering av produkternas miljö- och klimatpåverkan, under hela deras livscykel. Därför har vi satt upp ambitiösa hållbarhetsmål och till exempel infört LCA samt låtit tredje part verifiera EPD för ett antal av våra produkter. 

Saint-Gobain erbjuder även råd och support, för att våra kunder ska få de bästa helhetslösningarna baserade på företagets produkter och tjänster. På så sätt säkerställer man – bland annat – en bättre totalekonomi för byggprojektet, eftersom kunderna får hjälp som leder till mindre produktavfall, bättre logistik, enklare rutiner vid installation av produkterna, bättre hållbarhet etc.   

Livsmiljöer står för över 70 % av Saint-Gobains verksamhet. Men Saint-Gobain är även aktiva på industrimarknaderna. Koncernen erbjuder expertis på områdena innovation och gemensam utveckling med ett brett utbud av högkvalitativa material för krävande applikationer, inom till exempel segmenten sjöfart, motor, luftfart, hälsa, försvar och säkerhet.