Våra värderingar

Saint-Gobains utveckling, sedan 350 år tillbaka, baseras på grundvärderingar som än idag tillämpas på daglig basis.

Grundvärderingar framtagna under företagets 350 år långa historia förenar alla Saint-Gobains anställda. Saint-Gobains Etiska Regler för Uppförande och Handling vägleder chefer och  anställda i deras dagliga arbete.

FEM UPPFÖRANDEREGLER

De fem uppförandereglerna är grundläggande värderingar som förenar Saint-Gobain som organisation, från företagsledning till junior personal:

 • Professionellt engagemang
 • Respekt för andra
 • Integritet
 • Lojalitet
 • Solidaritet

 

Fyra handlingsregler

De fyra handlingsreglerna vägleder chefer och anställda i hur de ska utföra sina arbetsuppgifter:

 • Respektera lagen
 • Omtanke om miljön
 • Anställdas hälsa och säkerhet
 • Anställdas rättigheter

 

Ledarskapsvärderingar

 • Ledarskap i förenlighet med våra värderingar
 • Ledarskap med nära fokus på medarbetarna
 • Walk the talk – var en förebild
 • Vi kan alltid bli bättre!

 

ÖpPENhet

 • Intern rörlighet
 • Mångfald i våra arbetsgrupper
 • Medarbetarengagemang
 • Utveckling av våra medarbetare