Möt våra medarbetare

Saint-Gobain har 13 000 anställda i Norden och Baltikum. Möt några av dina möjliga framtida kollegor här.

Carsten Vedel

Under de 23 år CARSTEN VEDEL arbetat på Saint-Gobain har han haft finansiella befattningar i flera olika länder, inom olika verksamheter och i olika sektorer i koncernen.

"Jag tror att en av de viktigaste sakerna jag lärt mig är att resande gör dig ödmjuk. Vi har alla olika idéer om hur en viss kultur eller vissa människor är. Men när man bor och arbetar i ett land inser man att man ibland haft en lite för ensidig bild av landet, eller kanske till och med en helt felaktig uppfattning. Oavsett vart jag rest har jag lärt mig mycket av andra kulturer."

Carsten Vedel
Financial controller Saint-Gobain Building Distribution Nordics

 

Elizabeth Wærsted och Ottar aune

Saint-Gobain Global Players 

 

Kaisa Ara

Platschef, Weber Finland.