Samarbete

Inom Saint-Gobain är samarbete och partnerskap med våra intressenter en självklar del av verksamheten. Vare sig det handlar om universitet, kommuner, kunder eller andra intressenter ser vi samarbetet som ett sätt att utforska potentialen hos och skapa ännu bättre lösningar.

Inom Saint-Gobain värdesätter vi samarbete och partnerskap med universitet, kommuner, kunder och andra intressenter. För oss är samarbete ett sätt att utforska bättre lösningars potential.

ExEmpel