Lokal innovation

Lokal innovation är kärnan i vår verksamhet i Norden och Baltikum.

Innovation och utveckling lokalt

Traditionen av hur vi bygger och de fysiska miljöer som vi lever skiljer sig från region till region, från land till land. Därför är innovation på lokal nivå ett viktigt område för Saint-Gobain. Centraliserad innovation är grundstenen i för Saint-Gobains framgång i utveckling av nya lösningar, med lokal innovation är avgörande för att säkerställa att alla våra lösningar är "lagom" i det område där de produceras och används.

Saint-Gobain har flera FoU-center i Norden och Baltikum.