Innovation

Forskning och innovation är viktiga komponenter i Saint-Gobains strategi. Koncernens forskning fokuserar både på banbrytande innovationer och kontinuerliga förbättringar av produkter, processer och tjänster, i en anda av öppenhet och lyhördhet för kundernas behov.

Innovation inom Saint-Gobain

Innovation är en del av Saint-Gobains strategi och prioriteras som sådan mycket högt inom koncernen. 23 % av Saint-Gobains försäljning genereras av produkter som utvecklades för mindre än fem år sedan och för fjärde året i rad hamnade koncernen på Topp 100 listan över världens viktigaste innovatörer, enligt Thomson Reuters, 2014.

"Innovation är själva hjärtat i Saint-Gobains strategi. Över 23% av vår försäljning genereras av produkter som utvecklades för mindre än fem år sedan."

Pierre-André de Chalendar,
Styrelseordförande och verkställande direktör

Förändringar kräver innovation

Samtliga sektorer där Saint-Gobain är verksamma förändras snabbare än någonsin tidigare. Byggbranschen, som av tradition uppfattas som konservativ, genomgår just nu stora förändringar.

Konkurrensen blir tuffare för varje dag och företagen måste vara snabba i vändningarna för att i tid kunna förutse förändringar och fortsätta utvecklas. För att möta dessa utmaningar har Saint-Gobain gjort innovation till själva hjärtat i verksamheten.

FoU-målen anpassas efter koncernens behov och ambitioner, för att Saint-Gobain ska förbli konkurrenskraftiga, kunna utforska nya områden och rekrytera de allra bästa.

 

Saint-Gobain fakta och siffror
Saint-Gobain fakta och siffror