Hållbarhetsdeklarationer

Det finns tre viktiga deklarationer som, även om det inte är enda syftet, uppmuntrar företagen att ta hänsyn till hållbarhet vid utveckling och tillverkning av material och produkter. Saint-Gobain har ett särskilt fokus på miljö- och klimatfrågor och siktar på att efterleva kraven i dessa deklarationer för samtliga relevanta produkter.

Standardar

Saint-Gobain följer viktiga europeiska standarder som inkluderar miljömässiga krav.

Miljövarudeklartion

EPD

LCA-resultaten förmedlas via ett standardiserat formulär: EPD (Miljövarudeklaration), är ett tredjeparts, verifierat dokument som förmedlar jämförbar information om produkters miljlöpåverkan under hela deras livscykel. En EPD täcker miljöpåverkan som global uppvärmning, minskat ozonlager, försurning, användning av resurser och fossila bränslen etc.

Det finns en stor global efterfrågan på verifierad, vetenskapligt grundad information om produkters och materials miljöprestanda. EPD-deklarationen ger den här typen av information och eftersom den följer ISO-standard är resultaten jämförbara.

Flera företag i Saint-Gobain-koncernen har gjort analyser som leder till utfärdandet av EPD, bland andra glastillverkaren Vetrotech och byggmaterialtillverkaren Weber.

Saint-gobain Weber

Saint-Gobain Gyproc

Saint-Gobain ISOVER

Saint-Gobain glass

Saint-Gobain Ecophon

 

ISO

ISO står för International Organization for Standardisation. Standardiseringen täcker flera områden, exempelvis kvalitetsstyrning (ISO 9001) och miljövård (ISO 14000), varav samtliga är standarder som Saint-Gobains anläggningar förväntas följa och upprätthålla.

Saint-Gobains Gyproc-division har till exempel ISO 14001-standardiserat sina tillverkningsanläggningar. Det betyder att anläggningen (som tillverkar gipsskivor) successivt har förbättrat sin miljöprestanda. Idag innebär ett sådant här åtagande en konkurrensfördel för Saint-Gobain, eftersom kunderna föredrar produkter och material som är tillverkade på ett miljömässigt ansvarsfullt och klimatvänligt sätt.

CE

Produkter med den europeiska CE-märkningen uppfyller i allt väsentligt kraven i Direktivet för byggprodukter som har tagits fram av Europeiska kommissionen.

Detta är ingen kvalitetsmärkning i sig. Dock måste en CE-produkt uppfylla vissa minimikrav på mekanisk hållfasthet, brandsäkerhet, energihushållning, hållbar användning av naturresurser etc.

Alla byggprodukter från Saint-Gobain uppfyller den här standarden, till exempel cementbaserade golvavjämningsprodukter från Weber, världsledande tillverkare av torrbruk. För att Weber-produkterna säkert ska uppfylla de senaste kraven på hållbar användning av naturresurser, har företaget upprättat en löpande livscykelanalys av samtliga sina produkter, vilket innebär att man idag är miljövarudeklarerade (EPD).

 

PRESTANDADEKLARATION, DOP

Prestandadeklaration är tillverkarens intygande/deklaration av att produkten uppfyller angivna prestanda/egenskaper, enligt aktuell produktstandard. Prestandadeklarationen är ett dokument som krävs för att produkten ska få CE-märkas och säljas inom EU och Norge efter 1 juli 2013. Den innehåller alltid samma 10 punkter. Prestandan/egenskaper som deklareras, styrs helt av den aktuella produktstandarden (EN ...). Prestandadeklarationen kallas internationellt DoP (=Declaration of Performance).