Certifieringssystem

Att göra byggnader mer energieffektiva är en viktig del i Saint-Gobains strategi. En ”grön design” har inte bara en positiv effekt på allmänhetens hälsa och på miljön, den reducerar även driftskostnader och hjälper till att skapa ett hållbart samhälle. Därför stöder Saint-Gobain aktivt, och använder sig av, ledande certifieringar som främjar hållbarhet.

LEED
LEED

LEED

The LEED, Green Building Rating System, är det mest spridda bedömningssystemet i världen. Det är anpassat för alla typer av byggnader och kan användas för ny- och ombyggnationer eller befintliga byggnader.

Den version av LEED som oftast används för kommersiella fastigheter, bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.
LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Sweden Green Building Council arbetar med anpassningar av LEED till svenska förhållanden. Tillsvidare gäller att certifieringsprocessen måste gå via U.S. Green Building Council, vilket innebär att amerikanska referenser och metoder används.

LEED V4
I november 2013 lanserades en ny version av LEED, kallad LEED v4. Den nya versionen skiljer sig från den föregående (2009) med två helt nya kapitel och nya krav på materialområdet såsom utökat producentansvar och krav på EPD:er.

 

BREEAM-SE
BREEAM-SE

BREEAM

BREEAM-SE lanserades i april 2013. Skillnaderna är förutom svensk text direkta hänvisningar till svensk lagstiftning, svensk praxis och svenska förordningar. Samt anvisningar för områden som fukt, farliga ämnen och radon.

Sweden Green Building Council står bakom anpassningen av BREEAM till svenska förhållanden samt ansvariga för hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ett av de äldsta miljöklassningssystemen och har använts för att certifiera drygt 115 000 byggnader, varav huvuddelen finns i Storbritannien och Europa.

Olika utvärderingsverktyg och manualer för olika typer av byggnader kan användas för såväl nybyggnader, ombyggnader och befintliga byggnader. Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal områden med minimikrav på projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

BREEAM är utvecklat och administrerat av BRE som tidigare var ett statligt institut men som nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer i Storbritannien.

 

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Certifiering enligt Miljöbyggnad är ett system för svenska förhållanden som kan användas för att certifiera såväl nya som befintliga byggnader – oavsett storlek. Här bedöms energi, inomhusmiljö och material.

Universitetsjukhuset Nya Karolinska Solna utformas för att uppnå högsta klass, Guld, i Miljöbyggnad. Saint-Gobain företagen Weber, ISOVER och Gyporoc är alla materialleverantörer till projektet, som beräknas vara slutfört i slutet av 2016.

 

Svanen
Svanen

Svanen

Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Idag kan 63 olika grupper av varor och tjänster Svanen-märkas.

Även småhus, flerbostadshus, byggnader för skolar och förskolor kan Svanen märkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. 

Inom Saint-Gobain finns även Svanen-märkta produkter i Dalapros sortiment. Stora delar av Saint-Gobains produktsortiment kan dock användas till Svanen-märkta husprojekt. 

Certifieringskriterier

Certifieringskriterier för miljöcertifieringssystem
Certifieringskriterier för miljöcertifieringssystem

 

Hållbartbyggande.se

För att förenkla arbetet med de olika miljöcertifieringssystemen och göra det klart och tydligt vilka kriterier som behöver uppfyllas, har Saint-Gobain tagit fram en webbaserade guide som på ett smidigt sätt hjälper dig att hitta just den informationen som du söker.  För detaljerad information och relevanta dokument som produkt- och systemblad, byggvarudeklarationer och rapporter återfinns under varje kapitel i respektive certifieringssystems.

Gå till www.hållbartbyggande.se Saint-Gobains guide till miljöcertifierade byggnader.