Hållbarhet

Saint-Gobain uppmuntrar utvecklingen av innovativa lösningar för nybyggnation och renovering som ger energieffektivare, bekvämare, sundare och estetiskt mer tilltalande byggnader, samtidigt som man värnar om naturresurserna.

I industriländerna står byggbranschen ensamt för cirka 40 % av energiförbrukningen och 38 % av utsläppen av växthusgaser.

Källa: UNEP-SBCI

HUR VI HANTERAR VÅRT SAMHÄLLSANSVAR
SOM LEVERANTÖR AV LÖSNINGAR

Saint-Gobain är världsledande på bostads- och byggmarknaden. Vi utvecklar och levererar produkter som förbättrar byggnaders prestanda och boende- och arbetsmiljön. Produkterna utformas för att möta behoven hos dagens samhälle, utan att inverka negativt på morgondagens värld. Nästan en tredjedel av vår försäljning utgörs av produkter som direkt gynnar miljön, främst genom förbättrad energieffektivitet.

SOM ANSVARSTAGANDE FÖRETAG

Ett viktigt mål inom våra tillverknings- och distributionsverksamheter är att respektera människors rättigheter och möjligheter, och samtidigt skydda planeten. Genom att minimera råvaruanvändningen, förbättra återanvändning och återvinning av material och säkerställa våra medarbetares hälsa och välbefinnande, kan vi medverka till att det etableras en hållbar praxis inom dessa områden. Genom vår storlek och utbredning på marknaderna gäller inte detta bara i våra egna företag. Via utbildning, opinionsbildning och miljöinnovationer kan vi bidra till att lägga större fokus på hållbarhet även hos våra leverantörer och kunder.

Hållbart byggande

Livscykelanalys, LCA

Saint-Gobains uppgift är att ge kunderna ett verkligt mervärde genom att utveckla och distribuera innovativa produkter med liten miljömässig påverkan under hela livscykeln. För att kunna analysera miljöaspekten och produktens potentiella påverkan under hela dess livslängd, använder vi verktyget Life Cycle Assessment, LCA, det vill säga en livscykelanalys.

Läs mer om livscykelanalyser här.

Hållbarhetsdeklarationer

Det finns tre viktiga deklarationer som, även om det inte är enda syftet, uppmuntrar företagen att ta hänsyn till hållbarhet vid utveckling och tillverkning av material och produkter. Saint-Gobain har ett särskilt fokus på miljö- och klimatfrågor och siktar på att efterleva kraven i dessa deklarationer för samtliga relevanta produkter.

Läs mer om hållbarhetsdeklarationer här.

CERTIFIeringsystem

Att göra byggnader mer energieffektiva är en viktig del i Saint-Gobains strategi. En ”grön design” har inte bara en positiv effekt på allmänhetens hälsa och på miljön, den reducerar även driftskostnader och hjälper till att skapa ett hållbart samhälle. Därför stöder Saint-Gobain aktivt, och använder sig av, ledande certifieringar som främjar hållbarhet.

Läs mer om certifieringssystem här.