Hållbarhet

I industriländerna står bara själva byggnaderna för cirka 40 % av energiförbrukningen och 38 % av utsläppen av växthusgaser. Som världsledande inom livsmiljö och byggnation siktar Saint-Gobain på att ta fram hållbara byggnader inför framtiden. Byggnader som är mer energieffektiva och miljövänliga än någonsin förut.

Hållbart boende

Saint-Gobain ansvarar för utvecklingen av klimatvänliga lösningar till bostäder och andra typer av livsmiljöer.

Ta sitt ansvar

Som världsledande inom livsmiljö och byggnation är det Saint-Gobains ansvar att uppmuntra till hållbart byggande, med siktet inställt på sådana angelägna frågor som ökande urbanisering, växande global befolkning, minskande naturresurser och klimatförändringar. Samtidigt vill Saint-Gobain kontinuerligt förbättra sin position som referenspunkt på marknaden för hållbara livsmiljöer.

Det innebär att ta fram lösningar för byggnation och renovering som ger mer energieffektiva, bekväma, sunda och estetiskt förstklassiga byggnader, samtidigt som man värnar om naturresurserna.

Koncernen deltar aktivt i diskussioner kring energieffektiva byggnader och tar fram innovativa lösningar med målsättningen att reducera byggnadernas miljöpåverkan. Här beaktar man samtliga faser i livscykeln, både för nya byggnader och för renoveringsprojekt. Idag står byggnaderna för 40 % av energiförbrukningen. Att minska den siffran vore ett stort steg framåt i kampen för en reducering av byggmiljöns klimatpåverkan.

Mindre energi för produktion av material

Även Saint-Gobains egen tillverknings- och distributionsverksamhet påverkar miljön. Därför vidtar koncernen åtgärder för att reducera denna påverkan till ett minimum, både vad gäller fabriker och transportnät.

Saint-Gobain Gyproc är till exempel en del av världens första industriella symbios, i Danmark, där 17 industrier byter ånga, gips, gas etc. På så sätt går mindre energi till spillo. Och Saint-Gobain Weber i Danmark använder bioenergi. Det betyder mindre utsläpp av koldioxid i atmosfären och reducerad klimatpåverkan. Dessutom kan flera av de branschledande isoleringsprodukterna från ISOVER i hög grad komprimeras – upp till 80 %. Det innebär färre lastbilar på vägarna.

Livscykelanalyser

Genom att mäta produkternas miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalyser, LCA, tar Saint-Gobain steget mot ett ökat mervärde samtidigt som man reducerar eventuella miljökonsekvenser. Detta är det dubbla syftet med vår miljöinnovationspolicy, det vill säga att skapa ett mervärde för kunderna i form av produkter och lösningar som reducerar infrastrukturens miljökonsekvenser under produktens livscykel. En miljöinnovativ produkt eller lösning bidrar till att minska infrastrukturens resursförbrukning, i synnerhet energi och vatten, och/eller har en lägre miljöpåverkan under hela sin livscykel.

LCA dokumenteras med hjälp av tredjeparts verifierad deklaration, miljövarudeklarationen EPD (Environmental Product Declaration). Det finns även andra verktyg, standarder, deklarationer och certifieringar som hjälper företagen nå sina miljö- och utsläppsmål. Saint-Gobain använder eller efterlever alla de krav som har satts upp för den europeiska marknaden: ISO, CE, BREEAM, LEED och DGNB. Läs mer om dessa standarder nedan.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön spelar också stor roll för Saint-Gobain och vi arbetar ständigt på att ta fram användarvänliga produkter. Den senaste gipsskivan från Gyproc, www.gyproc.se,  är till exempel 25 % lättare än konventionella gipsskivor. Detta minskar risken för skador på rygg och axlar.