SE4ALL

Saint-Gobain stöder Sustainable Energy for All, ett globalt initiativ från FN för mobilisering av åtgärder från samtliga sektorer i samhället.

Sustainable energy for all 

Under Global Green Growth Forum i Köpenhamn, i oktober 2014, undertecknade Saint-Gobains vd och styrelseordförande, Pierre-André de Chalendar, FN:s initiativ Sustainable Energy for All (SE4ALL). SE4ALL lanserades 2012 och syftar till att förbättra livet för de fattigaste och mest utsatta människorna, genom att garantera allmän tillgång till modern energi, ökad andel förnybara energikällor i världen och förbättrad energieffektivitet. Initiativet drivs av FN:s generalsekreterare.

SE4ALL målsättningar 

Sustainable Energy for All är ett initiativ med många intressenter; ett partnerskap som involverar regeringar, privata sektorn och det civila samhället. Det lanserades 2011 av FN:s generalsekreterare och har tre sammanflätade målsättningar som ska vara uppnådda 2030:

  • Universell tillgång till modern energi
  • Dubblerad global frekvens av förbättrad energieffektivitet
  • Dubblerad andel förnybar energi i den globala energimixen

Dessa tre målsättningar, var och en viktig på sitt sätt, förstärker varandra i flera avseenden. Prisvärd förnybar energiteknik kan till exempel ge landsbygdsområden moderna energitjänster, när förlängningen av det konventionella elnätet är oöverkomligt dyrt och opraktiskt. Att stärka energieffektiviteten kan innebära betydande kostnadsbesparingar för regeringar, affärsliv och hushåll, samtidigt som det frigör energi för andra, mer fruktbara användningsområden. Genom att nå alla dessa tre mål maximerar man utvecklingsfördelarna och bidrar till att på sikt stabilisera klimatförändringarna.