Nordic Built

I de nordiska och baltiska länderna är Saint-Gobain medlem i Nordic Built Charter, för att stärka koncernens fokus på hållbarhet.

Förenade krafter för en hållbar byggmiljö

Nordic Built är ett initiativ från Nordiska ministerrådet som syftar till att accelerera utvecklingen av hållbara byggnadskoncept i Norden. Att stödja överenskommelsens tio principer stämmer väl överens med Saint-Gobains vision om en hållbar, multikomfortabel livsmiljö.

När man 2014 undertecknade överenskommelsen förenade man sig med ett antal företag som alla ska fokusera på de tio principerna för en hållbar framtid inom byggmiljön.

Nordic Builts principer

Vi ska ska skapa en byggmiljö som:

  • är utformad för människor och som främjar livskvalitet.
  • tänjer gränserna för hållbar prestanda, till följd av innovativa tänkesätt och hög kunskapsnivå
  • förenar stadsliv och natur
  • Har noll utsläpp under hela livscykeln
  • är funktionell, smart och estetiskt tilltalande, och baserad på det bästa inom nordisk designtradition
  • är robust, hållbar, flexibel och tidlös, alltså byggd för att hålla
  • använder lokala resurser och är anpassad för lokala förhållanden
  • tillverkas och underhålls via partnerskap baserade på transparent samarbete över gränser och discipliner
  • använder skalbara och globalt kända koncept
  • gynnar människor, affärsliv och miljö