Global Compact

Saint-Gobain stöder Sustainable Energy for All, ett globalt initiativ från FN för mobilisering av åtgärder från samtliga sektorer i samhället.

Internationella åtaganden

Saint-Gobain anslöt sig 2003 till FN:s Global Compact. Global Compact är ett internationellt initiativ som engagerar över 2000 företag, icke-kommersiella och civila organisationer, och som handlar om tio universella principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor, miljö och kampen mot korruption. Med hjälp av det internationella nätverket siktar man på att tillsammans utveckla en human och hållbar ekonomi. Genom att ansluta sig till Global Compact åtar sig Saint-Gobain att integrera 10 principer i sin strategi och verksamhet.

Under 2009 skrev Saint-Gobain på två dokument med anknytning till Global Compact: