Saint-Gobain Sverige

Saint-Gobain, världsledande aktör inom samhällsbyggnad, utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial med hög prestanda, innovativa lösningar på utmaningar som tillväxt, energieffektivitet och miljöskydd.

Saint-Gobain världsledande byggmaterialleverantör

Nyheter

14/09/2017 Peter Hamberg, ny VD för Saint-Gobain Sweden

Peter Hamberg har tillsatts som ny VD för Saint-Gobain Sweden efter Lars-Erik Edgarsson so... Läs mer

30/08/2017 Projektanpassa ”tyst” yttervägg med nytt digitalt verktyg

2016 lanserades Saint-Gobain Silent Wall, en utfackningsvägg som gör det möjligt att bygga... Läs mer

18/08/2017 Seminarier

Under året kommer vi att anordna ett antal seminarier på dessa teman med externa föreläsar... Läs mer