Saint-Gobain Sverige

Saint-Gobain, världsledande aktör inom samhällsbyggnad, som utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial med hög prestanda, innovativa lösningar på utmaningar som tillväxt, energieffektivitet och miljöskydd.

Saint-Gobain världsledande byggmaterialleverantör